Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Nowa monografia o tajności głosowania

Nowa monografia o tajności głosowania

Paweł Raźny

Niedziela, 13 listopada 2016 r.

Z niekrytą satysfakcją informujemy, że nakładem Wydawnictwa TNOiK Dom Organizatora ukazała się monografia dr. Radosława Zycha pt. Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym.

Serdecznie gratulujemy Autorowi i zachęcamy do lektury!

 

„Zasada tajności głosowania – jedna z tzw. podstawowych zasad prawa rządzących wyborami – nie była do tej pory w polskiej literaturze prawniczej przedmiotem kompleksowej analizy. Tak więc dobrze się stało, że dr Radosław Zych podjął się jej opracowania. Efekt jego naukowo-badawczych dociekań w tym względzie wypełnia bez wątpienia autentyczną  lukę badawczą w doktrynie prawa konstytucyjnego. Wnioski, do których doszedł dr R. Zych są bez wątpienia interesujące, a postulaty de lege ferenda z pewnością warte uwagi. Zgadzam się też w pełni z Autorem, iż jego ustalenia mają nie tylko walor teoretyczny, ale i – co ważne – praktyczny. Będzie to, moim zdaniem, ważny głos w toczącej się dyskusji na temat istoty, roli i znaczenia podstawowych zasad prawa rządzących wyborami. Głos tym bardziej potrzebny, że odnoszący się do nieopracowanej w polskiej literaturze prawa konstytucyjnego materii”.
(fragment z recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Sokali)
„Zasada tajności głosowania – jedna z tzw. podstawowych zasad prawa rządzących wyborami – nie była do tej pory w polskiej literaturze prawniczej przedmiotem kompleksowej analizy. Tak więc dobrze się stało, że dr Radosław Zych podjął się jej opracowania. Efekt jego naukowo-badawczych dociekań w tym względzie wypełnia bez wątpienia autentyczną  lukę badawczą w doktrynie prawa konstytucyjnego. Wnioski, do których doszedł dr R. Zych są bez wątpienia interesujące, a postulaty de lege ferenda z pewnością warte uwagi. Zgadzam się też w pełni z Autorem, iż jego ustalenia mają nie tylko walor teoretyczny, ale i – co ważne – praktyczny. Będzie to, moim zdaniem, ważny głos w toczącej się dyskusji na temat istoty, roli i znaczenia podstawowych zasad prawa rządzących wyborami. Głos tym bardziej potrzebny, że odnoszący się do nieopracowanej w polskiej literaturze prawa konstytucyjnego materii”.(fragment z recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Sokali)

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl