Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O problemach prawa wyborczego w Częstochowie

O problemach prawa wyborczego w Częstochowie

Paweł Raźny

Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.

16. kwietnia 2015 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prawa wyborczego”. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele CSW UMK na czele z kierownikiem, prof. dr. hab. Andrzejem Sokalą.

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Honorowy patronat nad inicjatywą sprawowali: Prezydent Miasta Częstochowy, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, Honorowy Konsulat Republiki Czeskiej i Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Patronat naukowy objęły dwa czasopisma naukowe: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Studia Wyborcze”.

Celem konferencji była wieloaspektowa analiza wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się prawo wyborcze. W jej programie przewidziano debatę wybitnych ekspertów i praktyków z dziedziny wyborów oraz pięć paneli obejmujących wystąpienia doktorantów i studentów zainteresowanych tematyką elekcji.

W panelu eksperckim udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Centrum Studiów Wyborczych UŁ); prof. dr. hab. Andrzej Sokala (Centrum Studiów Wyborczych UMK); doc. JUDr. Jiří Jirasek, CSc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu); dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS (Wydział Prawa i Administracji UMCS); dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG (Wydział Prawa i Administracji UG), dr hab. Bartłomiej Michalak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) oraz dr Jarosław Zbieranek (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) i mgr Andrzej Jedyk (Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie).

Moderatorami pięciu paneli byli kolejno: prof. dr hab. Andrzej Sokala; doc. JUDr. Jiří Jirasek, CSc.; prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki; dr hab. Bartłomiej Michalak i poseł na Sejm RP, Halina Rozpondek, a role ekspertów w tych częściach pełnili: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (AJD); dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS; dr hab. Paweł Wolnicki, prof. AJD; dr Artur Biłgorajski (UŚ); dr Anna Frydrych (Centrum Studiów Wyborczych UMK); dr Krzysztof Mucha (AJD); dr Marek Stych (AJD); dr Jarosław Zbieranek; dr Ewelina Żelasko-Makowska (AJD); mgr Andrzej Jedyk i mgr Michał Makuch (AJD). Panele te objęły 27 wystąpień. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele AJD, PCz, UJ, UŁ, UŚ, UW oraz reprezentaci UMK: mgr Agata Pyrzyńska i mgr Radosław Zych (doktoranci CSW UMK) oraz studenci skupieni w Kole Naukowym Prawa Wyborczego ELEKTOR.

Transmisja archiwalna otwarcia konferencji i panelu eksperckiego znajduje się tu:

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl