Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Zycha

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Zycha

Paweł Raźny

Wtorek, 9 czerwca 2015 r.

9 czerwca 2015 r. mgr Radosław Zych obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK.

Rozprawa doktorska otrzymała bardzo dobre recenzje prof. dr hab. Marka Chmaja (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)  i dr hab. Agnieszki Bień-Kacały, prof. UMK (Katedra Prawa Konstytucyjnego).

Obrona pracy spotkała się również z bardzo dobrym przyjęciem członków komisji, którzy jednogłośnie poparli wystąpienie do Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK o nadanie stopnia doktora nauk prawnych.

Rada WPiA UMK podjęła uchwałę w tej sprawie również w dniu dzisiejszym.

Najserdeczniej gratulujemy Panu Doktorowi sukcesu naukowego i życzymy kolejnych!

RZ_3.jpg

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl