Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O informacji i edukacji wyborczej

O informacji i edukacji wyborczej

Niedziela, 10 czerwca 2012 r.

Dnia 23 maja 2012 roku w ramach programu „Obywatele i wybory” prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie odbyło się semianrium poświęcone dwóm ważnym tematom — informowaniu o wyborach w Polsce oraz edukacji wyborczej w naszym kraju. Niski poziom frekwencji wyborczej oraz wiedzy nt wyborów są zjawiskami niekorzystnymi w demokratycznym państwie. Ciągłe i skordynowane działania w zakresie informowania i edukacji wyborczej sa niezbędnym elementem zaradczym.

W seminarium wzięli udział liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w takie działania. W trakcie spotkania swoje uwagi przedstawili także reprezentanci Centrum Studiów Wyborczych UMK. Liczymy, że spotkanie i płynące z niego wnioski przełożą się na działania w omawianych sferach.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl