Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Konferencje » wybory 2010

Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo.

Miło nam poinformować,  że  w dniach 11-12 maja odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona tematyce wyborów w roku 2010. Szczegółowe informacje znajdują sie poniżej. Zapraszamy do udziału.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma ogromny zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencje naukową
'Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo'
Toruń, 11-12 maja 2011 roku

Prezentowane przedsięwzięcie naukowe stanowi kontynuację prezentacji rezultatów badań nad wyborami, rozpoczętych w grudniu 2009 roku za sprawą konferencji naukowej „Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media społeczeństwo”. Rok 2010 upłynął pod znakiem wyborów składu najważniejszych instytucji państwowych w wielu państwach świata. W tym miejscu szczególnie warto zwrócić uwagę na polskie elekcje (prezydencką i samorządową), ale również na demokratyczne procesy kreowania składów parlamentów innych państw – na przykład Czech, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii czy Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te wydarzenia stanowią interesujący materiał badawczy dla przedstawicieli wielu dyscyplin zajmujących się procesami wyborczymi.

Konferencja legitymuje się interdyscyplinarnym charakterem i będzie stanowić miejsce wielopoziomowej refleksji naukowej reprezentantów różnych dyscyplin i orientacji badawczych. Adresowana jest do politologów, prawników, medioznawców, socjologów oraz specjalistów podejmujących w swych badaniach naukowych problematykę wyborczą.

Konferencja posiada charakter specjalistyczny i ukierunkowana jest na następujące szczegółowe problemy badawcze:
— analiza zmian rozwiązań prawnych i systemów wyborczych
— analiza marketingowa działań podmiotów rywalizacji wyborczych
— rola mediów tradycyjnych w kampaniach wyborczych
— rola nowych mediów w kampaniach wyborczych
— reklama wyborcza
— przekształcenia w obrębie systemów partyjnych
— partycypacja społeczna i frekwencja wyborcza
— ocena procedur i zachowań wyborczych z punktu widzenia założeń demokracji przedstawicielskiej

Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji oraz wnioski z przebiegu obrad zostaną opublikowane w formie recenzowanej publikacji. Aktualne informacje znaleźć można również na stronie internetowej konferencji: www.election2010.umk.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail: election2010@umk.pl

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl