Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Debatowali o wyzwaniach prawa wyborczego

Debatowali o wyzwaniach prawa wyborczego

Czwartek, 21 marca 2013 r.

W zeszły piątek (15 maraca br) na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinara Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesnego Prawa Wyborczego. Organizatorem przedsięwziecia było Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”.

W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z dziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski (z Łodzi, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Białegostoku i Torunia). W trzydziestu ośmiu wystąpieniach zebranych w sześciu panelach konferencyjnych poruszane były nie tylko kwestie prawne, ale także politologiczne i socjologiczne. Mamy nadzieję, że organizatorom uda się zebrać większość z nich w publikacji pokonferencyjnej.

wyzwania -eksperci.jpg

W trakcie panelu eksperckiego. Fot. M. Skrzecz

Oprócz ciekawych i wywołujących dyskusje wystąpień referentów odbył sie także panel eksercki.  Znawcy tematyki wyborczej — Sędzia Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego, Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Alexander Shlyk, Election Adviser w OSCE/ODIHR, prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz dr Jarosław Zbieranek, Ekspert Centrum Studiów Wyborczych UMK przedstawili co ich zdaniem stanowi największe wyzwanie przed wspołczesnym prawem wyborczym. Obok podnoszenia kwestii gwarantowania podstawowych zasad prawa wyborczego, zwłaszcza zapewniania równości szans wyborczych, co podkreślał K. W. Czaplicki i kontynuowania drogi przeciwdziałania absencji niezawinionej (S.J. Jaworski i M. Wróblewski), pojawiły się  także głosy podkreślające konieczność wprowadzenia rozwiązań dotyczących elektornicznego rejestru wyborców w związku z rezygnacją z obowiązku meldukowego (J. Zbieranek).

wyzwania — pamiatkowe2.jpg

Pamiatkowe zdjęcie z Ministrem Kazimierzem W. Czaplickim po panelu pt. „Wyborczy kalejdoskop” fot. M. Skrzecz

Jak pokazało piątkowe spotkanie wśród młodzieży akademickiej żywe jest zainteresowanie współczesnym prawem wyborczym.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl