Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » X- lecie CSW UMK

X-lecie Centrum Studiów Wyborczych UMK

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

W tym roku obchody Światowego Dnia Wyborów połączone będę z dziesięcioleciem działalności naszej jednostki. Z tej okazji zorganizowana zostanie konferencja naukowa.

Przyjemność zaprosić na nią mają: Sędzia Wojciech Hermeliński, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Minister Beata Tokaj, Szef Krajowego Biura Wyborczego, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

Miejscem obrad będzie Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

Program konferencji

 

12.00-13.30 I panel konferencyjny

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, CSW UŁ

prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, WPiA UMK: „Judicialization of politics” — konsekwencje dla prawa wyborczego,

prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela, CSW UŁ: Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym,

dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, WPiA UWM: Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych: przeszłość i teraźniejszość,

dyskusja.

 

15.15-17.00 II panel konferencyjny

Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego

prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, WPiA UMK

prezentacja tomu wykładów,

dyskusja prelegentów Wykładów im. prof. dr. Wacława Komarnickiego.

 

17.00-18.15 Wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego

prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Sokala, CSW UMK

prof. dr hab. Marek Chmaj, WP Uniwersytetu SWPS: Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie obecności do dnia 25 stycznia br. (czwartek) na adres e-mail: csw@umk.pl.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl